Gemensamt Ansvar i Pedersöre församling

Målet med insamlingen år 2016 är att motverka utslagningen bland unga. Insamlingen pågår under våren.

I Finland räknar man med att antalet utslagna ungdomar varierar mellan några tusen och hundra tusen. Ofta har utslagningen sin grund i mobbning, diskriminering eller problem i familjen. Det är en tragedi för den det drabbar, men det är också en stor samhällsekonomisk fråga. För att förebygga utslagning söker man upp ungdomar, försöker få dem att känna att de har kontroll över sitt liv och att de är delaktiga i samhället. Man försöker få dem engagerade genom scoutingen och man kan även hjälpa ekonomiskt om det behövs.

Ugandas befolkning är värdens yngsta; ca 70 % av befolkningen är under 25 år. Möjligheten till yrkesutbildning är väldigt liten och arbetslösheten bland ungdomar är enorm. Bland unga flyktingar är dessutom språkkunskaper en bidragande orsak  till utslagning.  Sysslolösheten leder till nedstämdhet och förtvivlan. Genom insamlingen  stöder man de ungas yrkesutbildning och utkomst, bl.a. genom att bygga en yrkesskola.

I Pedersöre församling genomförs insamlingen på olika sätt. Ett brev med mera information delas ut till alla hem i början av mars. Man kan delta bl.a. genom att betala med bankgirot nere på sidan. Bankgironumren gäller i hela landet och därför är referensnumret (305572) viktigt för att gåvan ska komma via Pedersöre församlings del av insamlingen.

Observera! Använd referensnummer 305572 för Pedersöre församling

YouTube-video
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad