tror hoppas älskar banner för församlingsvalet

Församlingsval hösten 2022

Det är dags för församlingsval igen i november 2022. Församlingsvalen hålls vart fjärde år.

För vår nya Pedersöre församling blir det ett intressant och avgörande val. Fundera gärna redan nu i vår och sommar på vem du skulle vilja se som förtroendevald i församlingsrådet eller i gemensamma kyrkofullmäktige. Kanske du själv skulle vara intresserad av att ställa upp? Kandidatnomineringen har startat och pågår t.o.m. 15.9. Ta t.ex. kontakt med församlingskansliet - 040 3100440 - om du har frågor om församlingsvalet.

Söndagen den 20 november 2022 förrättas församlingsval i Finland

I församlingsvalet väljs de förtroendevalda till församlingsråd och kyrkofullmäktige. Församlingsrådet och krykofullmäktige är organ som planerar, utvecklar och styr församlingens verksamhet. De förtroendevalda väljs för en period på fyra år: 2023-2026. Målet är att församlingen ska få förtroendevalda i olika åldrar, livssituationer och från olika områden. Att rösta är ett bra sätt att påverka den egna församlingens angelägenheter. Alla som fyllt 16 år senast på valdagen är välkomna att rösta.

I Pedersöre församling väljs 12 personer till församlingsrådet.

Pedersöre församling är en del av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, tillsammans med Jakobstads svenska församling och Pietarsaaren suomalainen seurakunta. Tillsammans har församlingarna ett gemensamt kyrkofullmäktige med representanter från alla tre församlingar.

Vem får rösta i församlingsvalet?

Alla som är medlemmar av Finlands evangelisk lutherska kyrka, och som fyller 16 år senast på valdagen den 20.11.2022, får rösta i församlingsvalet. Man har rösträtt i den församling där man var antecknad som närvarande medlem 15.8.2022. Om man har bytt församling efter det hinner man inte få rösträtt i den nya församlingen, utan man har då rösträtt i sin gamla församling.

Vem får ställa upp som kandidat i församlingsvalet?

Den som är konfirmerad medlem i kyrkan kan kandidera om man

- fyller 18 år senast på valdagen den 20.11.2022

- har blivit medlem i församlingen senast 15.9.2022

- ger ett skriftligt samtycke till att kandidera

- är känd för sin kristna övertygelse

- inte är omyndig

En person som är anställd i en församling kan inte kandidera i den församlingen. Inte heller kan en person som är anställd i en kyrklig samfällighet kandidera i någon av de församlingarna som hör till samfälligheten.

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022