Du behövs - bygga församling tillsammans

Ibland kan det verka som om kyrkan är en organisatorisk koloss. Men församlingen är ändå människor. Vi kan på olika sätt finnas med och jobba i och för församlingen.

Trött på alla måsten?

Ibland blir livssituationen så jobbig att man inte orkar med mycket mera än vardagen. Då skall församlingen kunna vara den plats där man bara får vara med utan krav. Där man får vila i värme och gemenskap och hämta krafter. Det är inte ett krav att orka göra en massa i församlingen. Alla måste känna efter vad man själv orkar och klarar av just nu.

 

Volontär

Ibland vill kan man ställa upp och göra något rent konkret som en punktinsats eller under en kortare eller längre tid. Då är man voluntär i församlingen.

Leda eller vara hjälpledare grupper

Det finns flera olika typer av grupper. De finns grupper för barn och famlijer, för ungdomar och vuxna, för musikverksamhet och diakoni. Och i de grupperna finns det också olika uppgifter mamn kan bidra med. Du kan vara den som lovar vara en av regelbundan ledare och dela den uppgiften med andra, eller kanske den som säger att du kan städa upp efter en grupp, koka kaffet. Eller kanske du kunde dela med dig av din yrkeskunskap eller dina intressen en gång i t.ex. K-12 grupperna (för tonåringarna över 12 år).

Praktiska uppgifter

Det behövs flitiga händer i Missionssstugan och Drängstugan. Parkeringsvakter som hjälper till vid större samlingar. Talkoinsatserna i storstädning eller på gravgårdar är också viktiga. Det finns uppgifter som nattvakter på församlingens läger eller vara med i första hjälpen vid storagudstjänster eller samlingar. I gudstjänsterna behövs det kollektbärare, de som är dörrvärdar, de som diskar nattvardskärlen efteråt och mycket mera

Det här är bara en bråkdel där vi kan dela på uppgifterna

Ideér för framtiden

Är du intresserad av att samtala om och kanske vara med och utveckla något område av församlingens verksamhet? Alla idéer är värdefulla och tillsammans kan vi göra mycket!

 

Här du kan skriva ner dina tankar och sända till församlingen.

Församlingsmedlemmar sittar runt runda bord och diskuterar