Du behövs - bygga församling tillsammans

Församlingsmedlemmarna är församlingens viktigaste resurs. Församlingen är ett skeende, där vi alla är delaktiga. Medlemskap i församlingen är mera ATT VARA än att göra.

Du är välkommen med bara för att delta. Det finns grupper för en mindre gemenskap eller kom till gudstjänsten och samlingar.

Du kan också delta genom att vara med i något praktiskt arbete, som ledare i en mindre grupp eller också som förtroendevald i beslutsfattandet.

Är du intresserad av att samtala och kanske vara med och utveckla något område av församlingens verksamhet? Alla idéer är värdefulla och tillsammans kan vi göra mycket i vår församling!

I församlingen finns flera olika verksamhetsområden, t.ex. gudstjänster, ungdomsverksamhet, barnverksamhet, musik, diakoni, information, ljud och bild, smågrupper, förbönstjänst, fastigheter och gravgård, ekonomi, talkosamlingar...

Via denna länk kommer du till en blankett där du kan skriva ner dina tankar och sända till församlingen.

Församlingsmedlemmar sittar runt runda bord och diskuterar