Tempellunden

Gravgårdsområdet är beläget söder om Pedersöre gamla gravgård. Hela området är ca. tre hektar stort och omfattar enligt planen 17 avdelningar.

Tempellunden invigdes i juni 2003 och en avdelning med kistgravar tas i bruk åt gången. På de två första avdelningarna (A och B) som tagits i bruk är alla kistgravar inlösta eller reserverade och en tredje avdelning (C) har påbörjats. En gemensam cementsockel gjuts för varje rad med gravar (gravstenen placeras sedan direkt på sockeln). Gravarna är s.k. djupgravar. En gravplats är en meter bred med plats för två kistor på olika djup.

På denna gravgård finns också en minneslund. Urnorna läggs ner på ett gemensamt gravfält. Här finns en minnesplats med en sten där en metallplatta med den avlidnes namn kan sättas fast samt plats för blommor och ljus.

Karta över Pedersöre gravgård

Tempellunden med den cirkelformade minneslunden. På bilden syns delar av Pedersöre gamla gravgård.
Tempellunden med den cirkelformade minneslunden. På bilden syns delar av Pedersöre gamla gravgård.