Pedersöre kyrkoplan och Pedersöre gamla gravgård

De första gravsättningarna på kyrkoplan är från 1800-talet. På kyrkoplan innanför kyrkmuren finns hjältegravarna men också enskilda gravar. Gravläggningar sker fortfarande i familjegravar.

Här finns minnesmärket för ”begravda på annan ort”, där man kan tända ett ljus till minne av någon vars grav finns på en annan plats.

Pedersöre gamla gravgård ligger invid kyrkan mot söder. Området är närmare 1 ha stort, indelat i två avdelningar av en bred grusgång i mitten. Pedersöre gamla är grundad i slutet av 1800-talet, men på detta område anlades nya gravar så sent som i början av 2000-talet. Gravläggningar sker kontinuerligt i tidigare inlösta familjegravar.

Karta över Pedersöre gravgård

På kyrkoplan finns en minnessten för begravda på annan ort
Pedersöre gamla gravgård