Ett barn som släcker ett ljus

Söndagsskola

Söndagsskolan är barnens gudstjänst. Alla i 4-12 års ålder är välkomna med.

En rastplats för barn, där de kan vila i tro och bli kravlöst godkända. I den trygga miljön får barnen fritt förundra sig över bibelberättelser, sånger och böner kring kyrkoårets helger.

Söndagsskolläraren är en  församlingsmedlem som känner sitt ansvar för att barn skall få uppleva Guds närvaro i vardag och fest.

Var finns en söndagsskola?

 • Bäckby skola kl 11, start 26.1. Söndagsskola varannan söndag.
 • Flynängens bönehus kl 11, start 19.1
 • Forsby bykyrka
 • Kållby bönehus, kl 10, start 26.1.
 • Lepplax bykyrka kl 10, start 19.1
 • Lövö bönehus kl 10, start 26.1
 • Pedersöre kyrka, sakristian. Följande söndagar: 26.1, 23.2, 8.3, 29.3 och 26.4
 • Punsar bönehus, kl 10, start 19.1.
 • Purmo kyrkhem, kl 10 följande söndagar: 26.1, 9.2, 23.2 och 15.3.
 • Ytteresse bönehus, kl 10, vissa söndagar. Mera info fås av Joanna Öhland, 040 3100 455.
 • I Esse församlingshem hålls också söndagsskola i samband med kvällsmötena ca en gång i månaden. Tidpunkten är då söndagar kl. 18. Barnen börjar tillsammans med de vuxna i inledningen av mötet i Achreniussalen och går sedan tillsammans med sina ledare till dagklubbens utrymmen Arken och har eget program. Kvällen avslutas med servering. Mera info om kvällsmötena här.
Barn i Ytteresse söndagsskola bygger lego på temat 'Jesus stillar stormen'.
Barn i Ytteresse söndagsskola bygger lego på temat 'Jesus stillar stormen'.