Träklossar i olika färger samt och barnfötter i bakgrunden.

Familjeklubb

Familjeklubb är för barn 0-5 år tillsammans med mamma, pappa eller någon annan vuxen. Vi leker, umgås, sjunger och äter ett mellanmål.

Familjeklubben är en rastplats för dej som är hemma med barnen; förälder, far- och morförälder, dagmamma. Fri samvaro, medan barnen leker kan vuxna umgås. Barnen får leka med andra barn och lär sig sociala färdigheter. En sång- och andaktstund ger möjlighet till stillhet och gemenskap samt upplevelser av kyrkoårets högtider. Familjeklubben hjälper, dig som förälder, i den kristna fostran. För den vuxne är det värdefullt att få träffa andra föräldrar i samma situation.

Ingen anmälan behövs. De egna möjligheterna bestämmer när och hur man deltar.

Kaffe och saft med tilltugg serveras mot en avgift på 2-3 €/ familj.

Det är svårt för små barn att hålla avstånd. Därför är det extra viktigt att vi har god hand- host och nyshygien och att alla som kommer till familjeklubben är friska och utan symtom.

Familjeklubbarna startar när restriktionerna tillåter samlingar för 20 personer. 

Familjeklubbar finns på följande ställen
 

  • Församlingshemmet i Esse, torsdag kl 9.30-11.30
  • Bennäs kyrkhem, onsdag kl 9.30-11.30
  • Kållby församlingssal, onsdag kl 9.30-11.30
  • Lepplax bykyrka, onsdag kl 9.30-11.30
  • Purmo kyrkhem, onsdag kl. 9.30-11.30