Barn leker på golvet.

Dagklubb

Barn lär sig medan de leker fast de inte leker för att lära sig. I dagklubben får 3-5 åringar ta del av den kristna tron på ett enkelt sätt. 

Bibelberättelserna och kyrkoårets helger är skatter för livet, som barnen får i dagklubben. Tillsammans med barnledarna och de andra barnen utvecklas barnens tro. 

Barnledarna och ledaren för barnverksamheten planerar innehållet för att stöda hela barnets utveckling. Utevistelse, bibelberättelse, lek, rörelse, pyssel, mellanmål, sång och bön i olika former ingår i dagsprogrammet. 

Alla är olika men lika värdefulla. Ingen kan allt men alla kan något och tillsammans lär vi av varandra.

Dagklubben är småbarnspedagogik med kristen fostran. Vi följer den nya småbarnspedagogiken.

Dagklubben samlas 4 timmar/dag två gånger i veckan! Terminsavgifgen är 90€/ termin. För syskon 70 €/ termin

Dagklubb för 3-5 åringar hålls vid:

Bennäs kyrkhem, för Bennäs och Sandsund områden, tfn 040 8686896

Esse församlingshem, Arken, tfn 040 3100456

Kållby församlingssal, tfn 040 8687164

Lepplax bykyrka, tfn 040 8687184

Startar våren 2021: Måndag 11.1 eller tisdag 12.1
 

Vid frågor och åsikter

Ta gärna kontakt med Annika Snellman, tfn 040 3100448

Dagklubbar finns på följande ställen

  • Arkens dagklubb, Esse församlingshem
  • Bennäs dagklubb och Sandsund dagklubb, Bennäs kyrkhem 
  • Kållby dagklubb, Kållby församlingssal
  • Lepplax dagklubb, Lepplax bykyrka
  • Purmo dagklubb, Purmo kyrkhem
Dagklubbsbarnen i Purmo har byggt fina snögubbar i lekparken utanför kyrkhemmet.
Dagklubbsbarnen i Purmo har byggt fina snögubbar i lekparken utanför kyrkhemmet.

Tag kontakt

Ledare för barnverksamheten
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE