Barn leker på golver

Dagklubb

I dagklubben får 3-5 åringar ta del av den kristna tron på ett enkelt och vardagligt sätt. 

Barnen får ta del av den stora skatt som finns i bibelberättelser och kyrkoårets helger. Tillsammans med barnledarna och de andra barnen utvecklas barnens tro. 

Barnledarna och ledaren för barnverksamheten planerar innehållet för att stöda hela barnets utveckling.Utevistelse, bibelberättelse, lek, rörelse, pyssel, mellanmål, sång och bön i olika former ingår i dagsprogrammet. Barn lär sig medan de leker, fast de inte leker för att lära sig.

Vi lär oss att alla får vara med och att vi alla är lika värdefulla och speciella på vårt eget sätt.

Dagklubben är småbarnspedagogik med kristen fostran. Vi följer den nya småbarnspedagogiken.

Dagklubben samlas 4 timmar/dag två gånger i veckan!

 

Nu är det dags att anmäla till Dagklubben 2020-2021

Vi tar emot anmälningar under tiden 20.3-15.5 här på webben via den här anmälningsblanketten. Om du har frågor om dagklubben så ta kontakt med Annika Snellman på telefon 0403100448. 

Dagklubbar för 3-5-åringar hålls i

Bennäs kyrkhem, måndagar och torsdagar (Bennäs område)

Bennäs kyrkhem, tisdagar och fredagar (Sandsund område)

Esse församlingshem

Kållby församlingssal

Lepplax bykyrka

Purmo kyrkhem

 

Terminsavgiften är 90 euro.

Dagklubbar finns på följande ställen

  • Arkens dagklubb, Esse församlingshem
  • Bennäs dagklubb och Sandsund dagklubb, Bennäs kyrkhem 
  • Kållby dagklubb, Kållby församlingssal
  • Lepplax dagklubb, Lepplax bykyrka
  • Purmo dagklubb, Purmo kyrkhem
Dagklubbsbarnen i Purmo har byggt fina snögubbar i lekparken utanför kyrkhemmet.
Dagklubbsbarnen i Purmo har byggt fina snögubbar i lekparken utanför kyrkhemmet.
Ledare för barnverksamheten
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 JAKOBSTAD