Tweenies

Tweenies är en juniorklubb i Esse för barn i åk 4-6. 

Samlas onsdagar kl. 16-17  i Ytteresse bönehus. På Tweenies hittar vi på massor av olika saker, bl.a leker, sportar, pysslar och bakar vi tillsammans. Varje gång håller vi också andakt. Vårterminen startar 18.1.

Välkommen!

Tag kontakt

Församlingsassistent
Esse församlingshem, Essevägen 254
68820 ESSE