Tweenies

Tweenies är en juniorklubb i Esse för barn i åk 4-6. 

Torsdagar kl 17.15-18.30. Terminsstart 28.1 2021.

Anmälningar till klubben tas emot av Joanna via e-post joanna.ohland@evl.fi.  Skriv barnets namn, vilket klubb anmälan gäller samt kontaktuppgifter till vårdnadshavare.

På Tweenies hittar vi på massor av olika saker, bl.a leker, sportar, pysslar och bakar vi tillsammans. Varje gång håller vi också andakt.

Välkommen!