Vi finns till för dig

När ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt kan du vända dig till församlingens arbetare. Präster, diakoniarbetare och andra anställda finns också till för samtal och hjälp.

I livet kan det hända mycket och ibland börjar tankarna snurra på tomgång. Då kan det vara skönt att tala med någon utomstående. Ta kontakt om du vill samtala med en av församlingens anställda. Alla anställda har tystnadsplikt. Prästernas tystandsplikt är absolut i själavård och i  bikt.

Du kan också lämna in böneämnen i förbönslådor i kyrkorna eller på vår webbsida.

Inget problem är för litet då det är viktigt för dig!

Diakoni - I Tro, med Hopp, i Kärlek utfört

Diakonin finns till för människor som behöver hjälp och stöd. Diakonerna kan vara medvandrare och se nöden så man tillsammans kan hitta en väg framåt. Inom diakonin handlar det om de personliga kontakterna.

Livet kan ibland krisa till sig av olika orsaker. Då kan det vara viktigt att få tala med någon eller få hjälp på annat sätt.

Önskar du hembesök eller nattvard hemma? Ta gärna kontakt med en diakon eller en präst.

Ungefär en gång per år ordnar vi samtalsgrupper för sörjande. Ta kontakt med oss för mera information.

Kontaktuppgifter till församlingens diakoniarbetare. 

En kvinna som lyssnar med medkänsla och håller den andras händer