Kaffepanna av koppar med en hand som speglar sig i locket

Gemenskap för alla

Församlingen är en gemenskap för och med alla. Det finns plats för olika gåvor och resurser. Dem kan vi dela med oss av och använda.

Ibland kan också ens egen livssituation vara stressig och besvärlig. Då skall man också få känna att man har en plats i församlingen. Man får "bara vara" med och vila ut i församlingens gemenskap.

Du är varmt välkommen med i församlingens gemenskap. Det finns plats för dig i någon smågrupp. Du kan delta i samlingar kring mission eller för daglediga. Du är varmt välkommen med i körgemenskapen. Det finns också praktiska uppgifter du kan delta i.