Delta i söndagens gudstjänst via webbradion.

Söndagen den 27.9 hålls högmässa i Purmo kyrka kl. 10, gudstjänst i Esse kyrka kl. 10 och bygudstjänst i Forsby bykyrka kl. 14. Varmt välkommen att dela gudstjänstgemenskapen vid något av dessa tillfällen!

Denna söndag håller vi ingen gudstjänst i Pedersöre kyrka, eftersom Jakobstads svenska församling har konfirmation i kyrkan.

Ingen Youtube-sändning av Pedersöre församlings gudstjänster den 27.9.