Här kan du delta i söndagens gudstjänst på youtube

YouTube-video

Psalmer:

289 Herren vår Gud är en konung

298 Helig, helig, helig

147 Allena Gud i himmelrik

149 Gud, heliga Treenighet

279 Gud, vår Gud, vi lovar dig

280 O Gud, vi lovar dig

386 I det djupa, i det höga