Missionsstugan, församlingens loppmarknad

Församlingens loppmarknad finns mittemot Pedersöre kyrka. Adressen är Kyrkostrandsgatan 54. Missionsstugan är öppen vardagar kl. 15-19.

Vi tar emot kläder, husgeråd m.m. av god kvalité samt mindre möbler. Donationer kan lämnas i containrarna utanför Missionsstugan. Varorna sorteras av frivilliga för att säljas i butiken eller sändas till samarbetspartner i de baltiska länderna. Också under butikens öppettider jobbar frivilliga med försäljning, sortering och städning.

Alla inkomster från försäljningen går till hjälpbehövande och mission.

Missionsstugans ledningsgrupp: ordförande Åsa Eklund, sekreterare Lena Sandberg, Britta Eklund, Martin Sandberg, Thua Sandberg, Ann-Catrin Österholm, Johan Österholm

Resultatet 2016

Intäkterna från försäljningen i Missionsstugan under 2016 blev 137.187 €. 7.125 € mera än året före, en procentuellt ökning med 5,4 %. Medelinkomsten  var 11.432 €/månad. Toppmånaden blev november med 13.929 €, den överskred fjolårets toppmånad. Lugnaste månaderna i början av året januari-februari. Till den lokala diakonin (Pedersöre, Jakobstads finska och svenska församlingar) samlades 37.700 € in, det är 2.000 € mera än året tidigare. Finska Missionssällskapet fick 71.300 €, det är 17.300 € mera än året tidigare. Transporterna med biståndsvaror är lika många som ifjol, dvs 4 långtradare och 3 mindre bilar.om ifjol. De har gått till Estland, Lettland och Litauen 96,2 % av alla inkomsterna går direkt till mission och understöd. 3,7 % av inkomsterna går till omkostnader som tejp, kaffe och knäckebröd för de frivilliga. Vi är ödmjukt tacksamma för alla som donerar varor, frivilliga medarbetare och kunder!

Vill du hjälpa till?

I församlingen lär vi oss att tänka större. Vi når utöver våra gränser genom missionen och vänförsamlingskontakter. Du behövs vid församlingens loppis, Missionsstugan, som sorterare, försäljare, kassabiträde, lastare eller städare.

Ta kontakt med diakoniarbetare Åsa Eklund tfn 040 3100446.

Tag kontakt

Åsa  Eklund
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Lena Sandberg
Församlingssekreterare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad