Samlingar för daglediga och andra

 

Julfest för pensionärer och andra daglediga
onsdagen 13.12 2017 kl 12
i Kyrkostrands församlingshem
julmat och eftermiddagskaffe 15 €
Gunhild Berger, lucia program
Anmälan senast 8.12 till församlingens kansli  040-3100440, ring /SMS, eller e-post: pedersore.forsamling@evl.fi

 

Kaffe serveras i en mugg med mumin motiv

Tag kontakt

Åsa  Eklund
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Maria Emet
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad