Samlingar för daglediga och andra

Gemenskapsdag för personer med psykisk ohälsa
Fredagen 15.9 2017 i Terjärv
Kl 11-14.30. Nattvardsgudstjänst, mat, programstund och kaffe.
Vill du komma med? Anmäl dig till Åsa Eklund via asa.eklund@evl.fi eller 0403100446 senast 11.9.
Gemensam transport ordnas. 10 € för dagen.

 

Gemenskapsdag för utvecklingsstörda
Söndagen 24.9 2017 i Munsala
Kl 11-14.30. Nattvardsgudstjänst, mat, programstund, kaffe.
Vill du komma med? Anmäl dig till Maria Emet via maria.emet@evl.fi eller 0403100447 senast 19.9.
Gemensam transport ordnas. 10 € för dagen.

 

Träff för församlingsmedlemmar  födda år 1947
70 års fest med kyrkoårsvandring
Fredagen 6.10 2017 kl 13

 

Träff för församlingsmedlemmar födda år 1942
75 års fest
Fredagen 10.11 2017 kl 13

 

Julfest för pensionärer och andra daglediga
onsdagen 13.12 2017 kl 12
julmat och program

Kaffe serveras i en mugg med mumin motiv

Tag kontakt

Åsa  Eklund
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Maria Emet
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad