Skriftskolan

För vem? För dig som fyller 15 år under året (man kan också gå senare). Du som är döpt och hör till församlingen får ett brev inför skriftskolstarten. Den som inte döpt men vill gå i skriftskolan kan bli döpt under skriftskolåret.

Innehåll? Vi talar om livets bekymmer och möjligheter. Vi upplever lägergemenskap i en trygg och kravlös miljö. Vi firar konfirmationen - den stora festen.

Var och när? Till skriftskolan hör en lägerperiod i Pörkenäs lägergård under en sommarvecka, gudstjänster och samlingar under vintern. Skriftskolan startar någon gång i oktober-november.

Konfirmation? Skriftskolan avslutas med konfirmation i Pedersöre kyrka

 

Skriftskola för vuxna

Som vuxen kan man också gå i skriftskola och få enskild undervisning. Kontakta någon av församlingens teologer eller församlingskansliet när som helst under året.

 

Skoj på skriftskolläger
Kapellet vid Pörkenäs lägergård

Tag kontakt

Maria Emet
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Stefan Erikson
Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Maria  Lassila
Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Jimmy Österbacka
Församlingspedagog
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad