B & C - be och se

I den här gruppen läser vi en Bibeltext o funderar på vad den har att säga oss idag som lever på 2000-t. Vi samlar sedan på böneämnen som vi tillsammans ber för och ser vad som händer.
Vi samlas varannan tisdag, (jämna veckor), kl.19-20.30 i Kyrkhemmet i Bennäs, ungdomsutrymmet.

Har du en egen bibel så ta gärna med dig, annars finns det att låna.

Tag kontakt

Maria  Lassila
Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad