B & C - be och se

Den här gruppen ordnas de terminer som det finns behov av den. Ingen grupp på gång nu våren 2018.     Vi läser en Bibeltext o funderar på vad den har att säga oss idag som lever på 2000-t.                                      Sen samlar sedan på böneämnen som vi tillsammans ber för och ser vad som händer.
Då det finns en verksamgrupp så samlas vi varannan tisdag kl.19-20.30 i Kyrkhemmet i Bennäs, ungdomsutrymmet.

Har du en egen bibel så ta gärna med dig, annars finns det att låna.

Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad