St Olofskören

St Olofskören är för Dig som är intresserad av att sjunga i kör. Vi sjunger 4-stämmig variationsrik andlig körrepertoar. Vi berikar församlingens gudstjänstliv med vår sång och ibland besöker vi andra församlingar och tillfällen. Vi samarbetar också med kyrkokören, särskilt vid de stora kyrkliga helgerna.

St Olofskören övar onsdagar kl. 18 i Kyrkhemmet i Bennäs. Hösten 2017 start 13.9.

Tag kontakt

Marguerithe Sandstedt-Granvik
Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600  Jakobstad