Kyrkokören framför orgeln

Musik

Musiken i församling vill genom toner och ord lovprisa och ära Gud.

Församlingen har ett rikt musikliv. Vid församlingens gudstjänster och andra sammankomster medverkar ofta körer och olika musiker.

Kördirigent

Tag kontakt

Diana Pandey
Tf kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Marguerithe Sandstedt-Granvik
Kantor
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600  Jakobstad