Missionsstugan, församlingens loppmarknad

Församlingens loppmarknad finns mittemot Pedersöre kyrka. Adressen är Kyrkostrandsgatan 54. Missionsstugan är öppen vardagar kl. 15-19.

Vi tar emot kläder, husgeråd m.m. av god kvalité samt mindre möbler. Donationer kan lämnas i containrarna utanför Missionsstugan. Varorna sorteras av frivilliga för att säljas i butiken eller sändas till samarbetspartner i de baltiska länderna. Också under butikens öppettider jobbar frivilliga med försäljning, sortering och städning.

Alla inkomster från försäljningen går till hjälpbehövande och mission.

Missionsstugans ledningsgrupp: ordförande Åsa Eklund, sekreterare Lena Sandberg, Britta Eklund, Martin Sandberg, Thua Sandberg, Ann-Catrin Österholm, Johan Österholm

Resultatet 2017

I Missionsstugan samlades 148.000 € in under fjolåret 2017. Det är 11.000 € mera än året tidigare. Försäljningens toppmånad var juli med 17.790 €. Inkomsterna har utbetalats till Finska Missionssällskapet, Kyrkans Utlandshjälp och Svenska Lutherska Evangeliföreningen. Under perioden oktober-december samlade Missionsstugan till hjälpbehövande i nejden genom den lokala diakonin via Pedersöre, Jakobstads svenska och finska församlingar. Summan blev 41.215 €. Ett stort varmt tack till alla frivilliga medarbetare för er tid, era krafter och ert engagemang. Vi riktar också ett stort tack till alla som donerar varor och till alla våra kunder!

Vill du hjälpa till?

I församlingen lär vi oss att tänka större. Vi når utöver våra gränser genom missionen och vänförsamlingskontakter. Du behövs vid församlingens loppis, Missionsstugan, som sorterare, försäljare, kassabiträde, lastare eller städare.

Ta kontakt med diakoniarbetare Åsa Eklund tfn 040 3100446.

Missionsstugan fotograferad uppifrån
En frivillig ordnar herrskjortor i butiken.
Många frivilliga hjälper till med sortering, städning och försäljning i Missionsstugan

Tag kontakt!

Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Församlingssekreterare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad