Mission och församlingsarbete utomlands

I Pedersöre församling finns ett stort intresse för missionen. Många smågrupper samlar in pengar för missionsarbete som kanaliseras genom flera missionsorganistaioner, i första hand Finska Missionssällskapet och Svenska Lutherska Evangeliföreningen.

Församlingens missionsarbete leds av en Missions- och diakonidirektion samt av en missionssekreterare på frivillig grund. Bas för verksamheten utgörs av Missionsstugan på Kyrkostrand i det gamla församlingshemmet intill kyrkan. Missionsstugan fungerar som second hand-butik, loppmarknad.

Genom Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet samlas medel till förmån för missionen. Frivilliga ledare för missionsstugans och syföreningarnas verksamhet utgör stomme i verksamheten. En "karagrupp" utför praktiska arbeten till förmån för missionen. Under året hålls olika jippon för att ge alla en möjlighet att delta. I informationsarbetet är samarbetet med skolorna på församlingens område viktig.

Intäkterna från försäljningen i Missionsstugan under 2016 blev 137.187 €. 7.125 € mera än året före, en procentuellt ökning med 5,4 %. Medelinkomsten  var 11.432 €/månad. Toppmånaden blev november med 13.929 €, den överskred fjolårets toppmånad. Lugnaste månaderna i början av året januari-februari. Till den lokala diakonin (Pedersöre, Jakobstads finska och svenska församlingar) samlades 37.700 € in, det är 2.000 € mera än året tidigare. Finska Missionssällskapet fick 71.300 €, det är 17.300 € mera än året tidigare. Transporterna med biståndsvaror är lika många som ifjol, dvs 4 långtradare och 3 mindre bilar.om ifjol. De har gått till Estland, Lettland och Litauen. Vi är ödmjukt tacksamma för alla som donerar varor, frivilliga medarbetare och kunder!

Församlingen har medarbetare i Ryssland och i Främre Asien. Vi stöder projekt i Nepal, diakoniarbete Senegal, kvinnoprojekt i Etiopien samt Skyddshemmet Dikoni för barn i Ryssland, 

Familjearbete, påverkansarbete och hiv/aids-arbete i Nepal

Familjearbete och ledarskolning för kvinnor
Nepals kyrka växer snabbt och kristen fostran i en multireligiös omgivning är viktig. Församlingarna behöver utbildade arbetare som kan ge kristen fostran bland familjer, barn och unga och därför satsar man på ledarskolning för kvinnor. Inom familjearbetet utbildas äkta par i att dra äktenskapskurser. Familjearbetet har tagits väl emot i församlingarna och det finns ännu ett stort behov av familjearbete.

Hiv/aids arbete
Arbetslöshet har jagat många att söka arbete utomlands. Familjerna måste leva skilda från varandra och detta har inverkan på hela samhället. Många av de återvändande gästarbetarna, sexarbetarna och narkomanerna är hiv‐smittade och det finns risk att de smittar andra.

Påverkansarbete
Genom sin verksamhet strävar NCFN också till att förbättra svaga och åsidosatta människors livskvalitet och att ge dem hopp, både i församlingarna och ute i samhället.

Läs mera på facebook Nepalnytt.

Familjen Hekkilä
Familjen Christina och Andrey Heikkilä i Keltto, Ryssland
Kaplan
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad