Familjegudstjänster

Till söndagens gudstjänster i kyrkan är alla alltid välkomna. Några gånger per termin ordnar vi gudstjänster med fokus på barn och familjer. Då är gudstjänsttiden kl. 11. Vanliga tidpunkter för familjegudstjänster är i januari då vi ber för alla de barn som blivit döpta under föregående år, en minigudstjänst i februari/ mars som hålls kvällstid, annandag påsk, i augusti då vi välsignar alla i åk 1, Mikaelisöndag i oktober, 1:a advent och julafton. 

Familjen i kyrkan

Barnhörna i Pedersöre kyrka

I kyrkan finns en egen plats för barn - barnhörnan. Där finns enkla aktivitetsmöjligheter för de yngre församlingsmedlemmarna under gudstjänsten. Barnhörnan finns under läktaren.