Välkommen med i Familjeklubben!

Familjeklubben är en rastplats för dej som är hemma med barnen; förälder, far- och morförälder, dagmamma. Där finns möjlighet att diskutera med andra vuxna under fria former medan barnen kan leka med andra barn och lär sig sociala färdigheter. Sång och andaktstunden ger möjlighet till stillhet och gemenskap samt upplevelser av kyrkoårets högtider. Föräldrarna får stöd i den kristna fostran. Du deltar i familjeklubben enligt dina egna möjligheter och ingen anmälan behövs.

Kaffe och saft med tilltugg serveras mot en avgift på 2-3 €/ familj.

Våren 2018 startar familjeklubbarna fr.om vecka 3 på följande ställen

Onsdagar kl. 9.30-11.30

Kyrkhemmet i Bennäs
Kållby församlingssal
Lepplax bykyrka
Bulderbackagården i Sandsund

Både vuxna och barn umgås

Tag kontakt

Annika Snellman
Ledare för barnverksamheten
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad