Dagklubben för dig som är 4-5 år

Barn lär sig genom att leka fast de inte leker för att lära sig. I dagklubben får barnen del av den kristna tron på ett enkelt och vardagligt sätt. Barnen får ta del i den stora skatt som bibelberättelserna och kyrkoårets helger utgör. Tillsammans med barnledarna och de andra barnen utvecklas barnens tro.

Barnledarna planerar dagklubbens verksamhet så att barnets utveckling tas i beaktande i sin helhet. Verksamheten består av utevistelse, lek, andakt, rörelse, pyssel, sång och bön i olika former.  Vi följer också den nya småbarnspedagogiken i våra klubbar.

Nyhet från hösten 2017 är att dagklubben är 4 timmar/dag två gånger i veckan!

Vårterminen 2018 startar klubbarna vecka 2

Bennäs dagklubb i Kyrkhemmet i Bennäs

måndagar och torsdagar kl. 9.00-13.00

Kållby dagklubb i Kållby församlingssal

tisdagar och fredagar kl. 9.00-13.00

Lepplax dagklubb i Lepplax bykyrka

måndagar och torsdagar kl. 9.00-13.00

Sandsund dagklubb i Bulderbackagården

tisdagar och fredagar kl. 9.00-13.00

Barnledare Ulrika Finnberg, Louise Holmäng, Gunilla Pesämaa och Malin Sundqvist. De nås via dagklubbens telefonnummer i respektive utrymme.

Kreativa barn i dagklubben

Anmälan till dagklubben 2018-2019 i Pedersöre församling

Till dagklubben kan man anmäla sig den termin barnet blir 4 år, dvs barn födda 2013 och 2014 kan anmälas denna gång.

Preliminärt hålls dagklubbar för 4-5 åringar i:

Kyrkhemmet i Bennäs, måndag & torsdag kl 9-13
Lepplax bykyrka, måndag & torsdag kl 9-13
Kållby församlingssal, tisdag & fredag kl 9-13
Sandsund Bulderbackagården, tisdag & fredag kl 9-13

Höstterminen startar vecka 36.
Terminsavgift 90 €/termin, syskonrabatt 20 €. 
Anmäl under tiden 12.3-13.4 2018 till Annika Snellman tfn 040-3100448 eller blanketten i denna länk.
Barnledarna vid respektive klubb tar även emot anmälningar inom utsatt tid.

Direktionen för verksamheten bland barn

Ledare för barnverksamheten
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad