Häng me´i församlingen, 7-12 år!

Församlingens verksamhet bland flickor och pojkar, som också kallas minior- och juniorverksamhet. Det finns olika typer av aktiviteter och sker på lika villkor för alla. Klubbar och grupper samlas i våra byar. Ungdomar fungerar som frivilliga ledare som hjälper de anställda. Häftisklubb åk 1-4, Klubb 10+ för både pojkar och flickor, tjejgrupp åk 4-6, scout, barnkör, läger - Häng me´!

Häftisklubbar för åk 1-4

Till Häftisklubben kan du komma utan anmälan. Tillsammans med ledaren och de andra kommer vi överens om hur vi kan göra just vår grupp till en grupp dit alla kan känna sig välkomna. Leken är viktig för gemenskapen och du är med och påverkar! Via andakterna håller vi fokus på Gud och Jesus

Häftisklubbarna hålls en timme varje vecka:

Höstterminen 2018 startar häftisarna v. 38 i:

Bennäs Kyrkhem onsdag 19.9 kl. 15-16
Forsby bykyrka torsdag 20.9 kl. 15-16
Katternö bygård onsdag 19.9 kl. 19-20
Kållby församlingssal onsdag 19.9 kl. 18-19
Lepplax bykyrka torsdag 20.9 kl. 15-16
Sandsund Bulderbackagården måndag 17.9 kl. 18-19
 

Klubb 10+

Klubb 10+ är för dej pojke eller flicka som fyllt 10 år. I klubben utmanar vi oss själva och prövar sånt som intresserar just oss, klättra på vägg i Bennäs, se hur kossorna mår i fähus, slalom, golfa, bowla, chilla - ingenting är omöjligt - så Häng me´! Vi funderar också på WWJD? (What Would Jesus Do?). Vi utgår från Bennäs Kyrkhem kl. 18.00-20.00 men rör oss dit vart intresset för oss. Kostnaderna för evenemangen tillkommer.

Start  i Kyrkhemmet i Bennäs 17.9 kl. 18.00-20.00, sedan varannan vecka.

Anmäl till Annika  tfn 040 3100448

Tjejgrupp för flickor i åk 4-6

Tjejgruppen fixar, grejar och bakar. Att sysselsätta händerna öppnar ofta upp för tankar och diskussioner som går lite djupare. WWJD? (What Would Jesus Do?) blir till funderingar kring vem är jag, hur påverkar det mej och vad kan jag göra?

Tjejgruppen samlas i två perioder vid Bennäs Kyrkhem: november-december och april-maj.

Startar om tillräckligt intresse finns. Anmäl till Annika  tfn 040 3100448

Barnkören

Kom med och sjung i Kållby församlingssal eller Lepplax bykyrka. Vi övar tisdagar 14.30 i Kållby och 15.45 i Lepplax. Anmäl till Diana Pandey 040 3100445

Scouter

Pojkgrupp finns vid Kyrkhemmet i Bennäs och flickgrupp vid Miniungdomsgården i Jakobstad.

Läger

Vad ska jag göra – jag har så trååkigt? HÄNG ME´ PÅ LÄGER! Läger hålls när skolan är ledig och där finns alltid något att göra. Program hela dan med lagom pauser med fokus på att orka vidare.

Mera info och anmälan till Annika Snellman tfn 040-3100448

Höstlov

Höstlovsdax i Kyrkhemmet 17-19.10. För åk 1-4. Klubb mellan 10.00-15.00 varje dag under höstlovet. Olika program varje dag. Lunch 5 €/ deltagare. Anmäl till Annika senast 10.10

Sportlov

Sportlovsläger på Pörkenäs lägergård 27.2-1.3 2019. För åk 1-6.


Anmäl till lägret via denna länk. Kom ihåg att namnge rätt läger för anmälan!

 

Krovgrillning på läger
Tjejgrupp
Ungdomsarbetsledare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Ledare för barnverksamheten
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad