Veckoprogram 9-17.5 2018

ONSDAG 9.5
- 9: Karakaffegruppernas gemensamma vårkaffe i Kyrkostrands församlingshem, efteråt buss till traktormuséet i Kronoby

Kristi himmelsfärdsdag, torsdag 10.5 
- 10: Gemensam tvåspråkig festmässa med nattvard i kyrkan, (Pedersöre, Jakobstads svenska och finska församlingar) pred. Jan-Erik Nyman, lit. Marko Mitronen & Häggblom, församlingarnas körer och kantorer, uppvaktning med anledning av 1918
- 13: Söndagsskolans avslutning i Lepplax samlingshus
- 14: Söndagsskolans avslutning i Flynängens bönehus
- 18: Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem

FREDAG 11.5
- 14: Andakt i Pedersheim, Purmo församling
- 20: Ungdomskväll Night Café i Kyrkhemmet i Bennäs

LÖRDAG 12.5
- 19: KU:s vårfest i Kyrkostrands församlingshem (Obs platsen!), damkör från Arnäs i Sverige, Ville Kavilo, Leon Jansson

6. söndagen efter påsk, morsdag 13.5 
- 10: Gudstjänst i kyrkan, damkör från Arnäs (Sverige), Erikson, Sandstedt-Granvik, Pandey, dörrvärdar Kållby. Ps 532, 115, 828,106,119:6-7
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Torvald Hjulfors, tolkning

MÅNDAG 14.5
- 18.30: Dagklubbens vårkväll i Kållby församlingssal

TORSDAG 17.5
- 18.30: Dagklubbens vårkväll i Bulderbackagården

Läger för barn sommaren 2018:
- 4-8.6 Dagläger åk 1-3, Kyrkhemmet i Bennäs, anmäl senast 25.5
- Sommarläger på Pörkenäs, 25-26.6 för åk 1-3, 27-29.6 för åk 4-6, anmäl senast 15.6
Anmälningar till Annika Snellman tfn/sms 040-3100448 eller via www.pedersoreforsamling.fi