Pedersöre församlings veckoprogram

Församlingens veckoprogram med gudstjänster, andakter, samlingar och verksamhet för olika åldrar finns här. Församlingens annonsering ingår också i Kyrkpressen. Tidningen Kyrkpressen ges som gåvoprenumeration till alla hushåll i församlingen.

Veckoprogram 7-20.6 2018

FREDAG 8.6 
- 14: Andakt i Pedersheim, Esse församling
- 20: Ungdomssamling Night Café, Mi & Dennis, Hällsand sommarhem (Obs! ungdomarna flyttar ut till Hällsand sommarhem för sommaren, adress: Hällvägen 307, 68600 J:stad)

3. söndagen efter pingst 10.6 
- 10: Högmässa med nattvard i kyrkan, lit. Erikson, pred. Österbacka, kantor Johan Sten, textläsare Gunnel Saviaro, dörrvärdar Skutnabba (Psalmer: 128:1-3, 144, 278, 336, 228, 222, 289:3-4)
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Staffan Snellman, tolkning
- 19: Sommarfest i Kållby bönehus, Simon Jern, Kristian Nyman, sång av Juliana & Johan Sten, lotteri

TORSDAG 14.6
- 9: Sorteringstalko i Missionsstugan

FREDAG 15.6
- 14: Andakt i Pedersheim, Häggblom, Sten

4. söndagen efter pingst 17.6
- Ingen gudstjänst kl 10 i kyrkan, istället kvällsgudstjänst kl 20
- 13: Konfirmationsmässa i kyrkan, Jakobstads svenska församling
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Torvald Hjulfors
- 20: Orgelmeditation – kvällsgudstjänst i kyrkan, orgel Johan Sten, Häggblom, dörrvärdar Lövö (Psalmer: 433, 257, 824, 274)

Församlingskansliet stängt tisdagar
under sommaren (under tiden 19.6-7.8)!

Veckoprogram 20.6 - 5.7 2018

Midsommarafton 22.6 
- 17: Program och Midsommarvaka kl 19, Pörkenäs lägergård
- 22: Människa kom fram – mässa, Pörkenäs lägergård, Häggblom

Midsommardagen 23.6 
-10: Högmässa med nattvard i kyrkan, Häggblom, Sten, textläsare Anders Salo, dörrvärdar Lövö (Psalmer: 539:1-3, 302, 538, 218, 828)
- 17.30: Midsommarfestival, Pörkenäs lägergård, program se program på Kyrkans ungdoms webbsida via denna länk.

5. söndagen efter pingst 24.6
- Ingen gudstjänst i kyrkan, istället kl 11: Sommargudstjänst i Forsby bykyrka, Häggblom, Sten
- 18: Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem

TORSDAG 28.6
- 17.30: Andakt i Pedersheim, Kållby fridsförening

FREDAG 29.6
- 14: Andakt i Hedbo seniorboende
- 20: Ungdomssamling Night Café i Hällsand sommarhem, Dennis & Mi

Apostladagen SÖNDAG 1.7
- 10: Gudstjänst i kyrkan, Häggblom, Pandey, sång Katrine Gädda, textläsare Markus Nylund, dörrvärdar Lepplax
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Kristian Gäddnäs
- 20: Jakobs orgeldagar XVII i kyrkan, Marcussen-orgeln 30 år, Francesca Ajossa, orgelkonsert (Italien), andakt Häggblom

Församlingskansliet stängt tisdagar under sommaren (under tiden 19.6-7.8)! Öppet måndag, onsdag och fredag kl 9-13.