Veckoprogram 26.4 - 10.5 2018

TORSDAG 26.4
 - 9: Sorteringstalko i Missionsstugan
- 17.30: Andakt i Pedersheim, Kållby fridsförening

FREDAG 27.4 
- 20: Night Café – konfirmandkväll i Kyrkhemmet i Bennäs, Camilla Skrifvars-Koskinen

4. söndagen efter påsk 29.4 
- 10: Högmässa med nattvard i kyrkan, Manskören Adorate, Häggblom, Pandey, textläsare Lilian Levlin, dörrvärdar Sundby (Psalmer: 532, 941, 206, 480, 221, 383)
- 10.30 Söndagsskolans avslutning i Forsby bykyrka
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Staffan Snellman

Valborgsafton, MÅNDAG 30.4
- 12-16 Missionsstugan öppen
- 19: Valborgssamling i Forsby bykyrka, Boris Salo, Pandey, servering

1:a maj, TISDAG 1.5
- 10: Motoristkyrka med nattvard/Motoristikirkko ehtoollisella i kyrkan, Häggblom, Gospel Riders Band

ONSDAG 2.5
- Församlingskansliet stängt!
- 18: Sorteringstalko i Missionsstugan

FREDAG 4.5
- 9.30: Kvinnofrukost i samarbete med FMS, Kyrkhemmet i Bennäs, tema: Rättvis handel-Fairtrade, anmäl senast 2.5 till församlingskansli tfn/sms 040-3100440
- 14: Andakt i Pedersheim, Häggblom, Pandey
- 20: Ungdomskväll Night Café i Kyrkhemmet i Bennäs

LÖRDAG 5.5
- 19: Sammankomst i Flynängens bönehus, Stig Andersson, tolkning

5. söndagen efter påsk 6.5 
- 10: Gudstjänst i kyrkan, Häggblom, Sandstedt-Granvik, textläsare Krister Mård, dörrvärdar Forsby (Psalmer: 382, 315, 896, 366, 170:4-6)
- 15 och 18: Sammankomst i Flynängens bönehus, Stig Andersson, tolkning, radiering

MÅNDAG 7.5
- 13: Symöte i Kållby bönehus
- 13.30: Andakt i Flyngärdets pensionärshem, Eklund
- 18.30: Samtal och bön i Kyrkhemmet i Bennäs
- 19.30: Bibel och bön i Forsby bykyrka

Kristi himmelsfärdsdag, TORSDAG 10.5
- 10: Gemensam tvåspråkig festmässa i kyrkan, (Pedersöre, Jakobstads svenska och finska församlingar) pred. Jan-Erik Nyman, lit. Marko Mitronen & Häggblom, församlingarnas körer och kantorer (Psalmer: 303:1-2, 289:2-4, 154, 865, 826, 876, 104, 292)
- 14: Söndagsskolans avslutning i Flynängens bönehus
- 18: Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem