Veckoprogram 19-26.4 2018

FREDAG 20.4
- 14: Andakt i Pedersheim,  Emet, Sandstedt-Granvik
- Inget Night Café, kom istället till Musikcafé i Kyrkhemmet på lö 21.4 kl 19

LÖRDAG 21.4
- 19: Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs, Anders Sjöberg, Peki Jansson, Magnus Björkgren, servering, arr. KU Pedersöre
- 19: Sammankomst i Lepplax bykyrka, Gösta Sundelin, servering

3. söndagen efter påsk 22.4 
- 10: Gudstjänst i kyrkan, Erikson, Sandstedt-Granvik, Pandey, textläsare Yvonne Löf, dörrvärdar Katternö
- 14: Byagudstjänst i Lövö bönehus, söndagsskolans avslutning och medverkar med sång, Erikson, Sandstedt-Granvik
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Rune Östman, tolkning
- 18: Välgörenhetskonsert i kyrkan, till förmån för skollunch till förskolebarn i Tanzania via Hoppets stjärna, Damkören Madrigalen, Schlagerkören med Thomas Enroth, Ann-Katrine Burman, Helene Nyberg, konferencier Antti Koivukangas, andakt Erikson, frivillig gåva till insamlingen, fritt inträde
- 18: Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem

MÅNDAG 23.4 
- 13: Symöte i Kållby bönehus, Eklund
- 18.30: Samtal och bön i Kyrkhemmet i Bennäs

TORSDAG 26.4 
- 17.30 Andakt i Pedersheim, Kållby fridsförening