Veckoprogram 17.5 - 7.6 2018

TORSDAG 17.5
- 18.30: Dagklubbens vårkväll i Bulderbackagården

FREDAG 18.5
- 14: Andakt i Pedersheim, Erikson, Sandstedt-Granvik
- 20: Ungdomskväll Night Café i Kyrkhemmet i Bennäs

Pingstdagen, SÖNDAG 20.5
- 10: Högmässa med nattvard i kyrkan, Kyrkokören, St Olofskören, Manskören, lit. Erikson, pred. Häggblom, Sandstedt-Granvik, Pandey, textläsare Benita Finne, dörrvärdar Kållby, uppvaktning med anledning av de stupades dag, efter gudstjänsten kyrkkaffe och program i församlingshemmet, vi firar kantor Marguerithe Sandstedt-Granvik som går i pension! PSALMER  279:-1-4, 118,  828,  294,  307:3-4
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Fredrik Snellman

MÅNDAG 21.5
- 18.30: Samtal och bön i Kyrkhemmet i Bennäs
- 18.30: Dagklubbens vårkväll i Lepplax bykyrka

TISDAG 22.5
- 18.30: Dagklubbens vårkväll i Kyrkhemmet i Bennäs

FREDAG 25.5
-  14: Andakt i Pedersheim, Eklund
- 20: Ungdomskväll Night Café i Kyrkhemmet i Bennäs

Treenighetssöndagen 27.5 
- 10: Gudstjänst i kyrkan, kammarkören Bel Canto, lit. Häggblom, pred. Erikson, Sandstedt-Granvik, Pandey, textläsare Siv Borgmästars, dörrvärdar Östensö, efteråt kyrkkaffe i Pelargången PSALMER 163:1-3,  826,  149,  289:3-4
- 15: Sammankomst i Flynängens bönehus, Kristian Gäddnäs, tolkning

TORSDAG 31.5
- 17.30: Andakt i Pedersheim, Kållby fridsförening

FREDAG 1.6
- 14: Andakt i Hedbo seniorboende, Erikson

2. söndagen efter pingst 3.6 
- 10: Gudstjänst i kyrkan, Erikson, kantor Johan Sten PSALMER 190,  298:4,  273:1-4,  199:1-3,  535,  538:6-9
- 18: Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem