Veckoprogram 15-22.3 2018

FREDAG 16.3
- 9.30: Kvinnofrukost i Kyrkhemmet i Bennäs, ”Vad betyder några euron i verkligheten” Camilla Skrifvars-Koskinen, Eklund, frukost 5 €, anmäl före 14.3 till församlingskansli tfn/sms 040-3100440, medarrangör FMS
- 14: Andakt i Pedersheim, Purmo församling
-  Ingen ungdomssamling i Kyrkhemmet i Bennäs

LÖRDAG 17.3
- 19: Sammankomst i Flynängens bönehus, Jorma Pesämaa, tolkning
- 19: Musikcafé i Kyrkhemmet i Bennäs, Linda Andtbacka, servering, arr. KU Pedersöre

SÖNDAG, Marie bebådelsedag 18.3
- 10: Högmässa med välsignelse av hjälpledare i kyrkan, Kyrkokören, St Olofskören, Häggblom, Sandstedt-Granvik, Pandey, Österbacka, Lassila, textläsare Johanna Eklund, dörrvärdar Lepplax (Psalmer: 334, 58, 940, 282, 229, 471:3-4)
- 15 och 18: Sammankomst i Flynängens bönehus, Jorma Pesämaa, tolkning, radiering
- 18: Sammankomst i Kyrkostrands församlingshem

MÅNDAG 19.3
- 13: Symöte i Forsby bykyrka
- 13: Symöte i Kyrkhemmet i Bennäs, Camilla Skrifvars-Koskinen
- 13.30: Sundby-Karby symöte i Sundby byahem, Emet

TISDAG 20.3
- 13: Symöte i Lövö bönehus, Emet
- 13.30: Symöte i Hedbo seniorboende

Dagklubben 2018-2019: För barn 4-5 år, anmäl under tiden 12.3-13.4 till Annika Snellman, tfn 040 3100448 eller www.pedersoreforsamling.fi/dagklubb. För tider och platser se webbsidan.

Bibelns röda tråd: Från skapelsen till det nya Jerusalem, 23-24.3 föreläsningar med Leif Nummela och Vesa Ollilainen, Flynängens bönehus, info pedersoreforsamling.fi, arr. Kållby fridsförening & Pedersöre församling

Påskinsamling i Missionsstugan: 19.3-6.4 till FMS utjämningsinsamling för psykisk hjälp åt de som överlevt krig och naturkatastrofer.