Pedersöre församlingsråd

Tidtabell för sammanträden:

Våren 2019: torsdag 31.1, tisdag 19.2, tisdag 19.3, onsdag 24.4 och tisdag 28.5.

Kallelse

Församlingsrådet i Pedersöre församling kallas härmed till sammanträde i Kyrkostrands församlingshem, lilla salen

                     Tisdagen den 19.02 2019 kl 18

Ärendeförteckning:
§ 23 Bidrag till bykyrkor och bönehus
§ 24 SLEF:s anhållan om sommarfest
§ 25 Anhållan om kollekt
§ 26 Anhållan om bidrag
§ 27 Församlingens bokslut

Anställda i Pedersöre församlings, Pedersöres ordinarie förtroendevalda i gemensamma kyrkofullmäktige samt utredningsman Bengt Klemets deltar från kl 19.

Kyrkostrand 13 februari 2019

Hans Häggblom, kyrkoherde

Pedersöre församlingsråd sitter runt konferensbordet

Förtroendevalda 2019-2022

Representanter i Pedersöre församlingsråd 2019-2022: Björklund Gerd, Björklund Mats, Grankulla Patrik, Heikkilä Christina, Häggblom Sandra, Kass Sofia, Knuts Britt-Mari, Mård Krister, Nylund Jakob, Näse Gun-Maj, Snellman Gunilla och Österholm Ann-Catrin. Suppleanter är Lindqvist Eva och Salo Samuel. Kyrkoherde Hans Häggblom är ordförande och församlingssekreterare Lena Sandberg fungerar som sekreterare.

Representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022: Eriksson Roger, Flink Viola, Häggblom Börje, Kackur Jonas, Lassfolk Sara, Melin Martin, Nyström Tomas, Sundström Jens och Charles Östman. Suppleanter är Kulla Ritva, Kass Lars, Lönnqvist Kaj, Lindqvist Eva och Nylund Jakob.

Direktionen för diakoni och mission 2019-2022: Ordförande Camilla Skrifvars-Koskinen, Ann-Catrin Österholm, Jonas Kackur, Hans Björklund, Johanna Eklund, Maria Sarojini. Suppleanter: Marit Ingerström, Roger Löfqvist. Församlingsrådets representant Christine Heikkilä.

Direktionen för verksamhet bland barn 2019-2022: Michael Åbonde, Jens Snellman, Siv Borgmästars, Maria Ingerström, Martina Sundström, Marcus Lill. Suppleant Stephan Ekman. Barnledare: Ulrika Finnberg. Församlingsrådets repreresentant Sofia Kass.

Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Församlingssekreterare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad