Pedersöre församlingsråd

Tidtabell för sammanträden:

Hösten 2018: 12.9, 24.10 och 29.11

Kungörelse

Församlingsrådet i Pedersöre församling har sammanträtt onsdagen den 12.9 2018 kl 18 i Kyrkostrands församlingshem. Protokollet finns framlagt till påseende 13-26.9 2018 i församlingens kansli, öppet vardagar kl 9-13, ej torsdagar. Protokollet kan också läsas via denna länk.

Kyrkostrand, den 13 september 2018

Hans Häggblom, kyrkoherde

Församlingsrådet sammanträder i Kyrkostrands församlingshem

Förtroendevalda 2015-2018

Representanter i Pedersöre församlingsråd 2015-2018: Victoria Björk, Gerd Björklund, Mats Björklund, Nils-Erik Björkskog, Stephan Ekman, Johanna Hjulfors, Britt-Mari Knuts, Krister Mård och Sofie Södergård. Kyrkoherde Hans Häggblom är ordförande och församlingssekreterare Lena Sandberg fungerar som sekreterare.

Representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige 2015-2018: Roger Eriksson, Lars Kass, Pia Kass-Anttila, Mika Lassfolk, Josefine Snellman, Charles Östman och Magnus Östman.

Direktionen för diakoni och mission 2015-2018: Ordförande Jonas Kackur, Hans Björklund, Johanna Eklund, Marit Ingerström, Ulla Storbjörk, Ann-Catrin Österholm, suppleanter Kristina Kalander och Roger Löfqvist, församlingsrådetsrepresentant Britt-Marie Knuts

Direktionen för verksamhet bland barn 2015-2018, ordförande Michael Åbonde, Siv Borgmästars, Åsa Grankvist, Tanja Holmborg, Maria Ingerström, Jens Snellman, suppleanter Pia Nyström och Marcu Lill, församlingsrådets representant Stephan Ekman

Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Församlingssekreterare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad