Pedersöre församlingsråd

Tidtabell för sammanträden:

Våren 2018: 18.1, 21.2, 22.3, 2.5, 14.6

Kungörelse

Församlingsrådet i Pedersöre församling har sammanträtt torsdagen den 14.6 2018 i Kyrkostrands församlingshem. Det justerade protokollet finns framlagt i församlingens kansli 15-29.6 2018 vardagar kl 9-13, ej tisdagar och torsdagar. Protokollet kan också läsas via denna länk.

Kyrkostrand, den 15 juni 2018

Hans Häggblom, kyrkoherde

Församlingsrådet sammanträder i Kyrkostrands församlingshem

Förtroendevalda 2015-2018

Representanter i Pedersöre församlingsråd 2015-2018: Victoria Björk, Gerd Björklund, Mats Björklund, Nils-Erik Björkskog, Stephan Ekman, Johanna Hjulfors, Britt-Mari Knuts, Krister Mård och Sofie Södergård. Kyrkoherde Hans Häggblom är ordförande och församlingssekreterare Lena Sandberg fungerar som sekreterare.

Representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige 2015-2018: Roger Eriksson, Lars Kass, Pia Kass-Anttila, Mika Lassfolk, Josefine Snellman, Charles Östman och Magnus Östman.

Direktionen för diakoni och mission 2015-2018: Ordförande Jonas Kackur, Hans Björklund, Johanna Eklund, Marit Ingerström, Ulla Storbjörk, Ann-Catrin Österholm, suppleanter Kristina Kalander och Roger Löfqvist, församlingsrådetsrepresentant Britt-Marie Knuts

Direktionen för verksamhet bland barn 2015-2018, ordförande Michael Åbonde, Siv Borgmästars, Åsa Grankvist, Tanja Holmborg, Maria Ingerström, Jens Snellman, suppleanter Pia Nyström och Marcu Lill, församlingsrådets representant Stephan Ekman

Kyrkoherde
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Församlingssekreterare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad