Centralregistret

Vid centralregistret förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa. Centralregistret finns vid Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD. Personalen betjänar dig varje vardag kl. 9-16.

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver

Ämbetsbetyg
Släktutredningar
Släktforskning
Hindersprövning inför vigsel
Information i medlemsregisterärenden
Ändringar i prenumerationen på Kyrkpressen

Du når centralregistret på tfn 0403 100 490 eller crkr@evl.fi