Missionsstugan, församlingens loppmarknad

Församlingens loppmarknad finns mittemot Pedersöre kyrka. Adressen är Kyrkostrandsgatan 54. Missionsstugan är öppen vardagar kl. 15-19.

Vi tar emot kläder, husgeråd m.m. av god kvalité samt mindre möbler. Donationer kan lämnas i containrarna utanför Missionsstugan. Varorna sorteras av frivilliga för att säljas i butiken eller sändas till samarbetspartner i de baltiska länderna. Också under butikens öppettider jobbar frivilliga med försäljning, sortering och städning.

Alla inkomster från försäljningen går till hjälpbehövande och mission.

Missionsstugans ledningsgrupp: ordförande Åsa Eklund, sekreterare Lena Sandberg, Britta Eklund, Martin Sandberg, Thua Sandberg, Ann-Catrin Österholm, Johan Österholm

Resultatet 2017

I Missionsstugan samlades 148.000 € in under fjolåret 2017. Det är 11.000 € mera än året tidigare. Försäljningens toppmånad var juli med 17.790 €. Inkomsterna har utbetalats till Finska Missionssällskapet, Kyrkans Utlandshjälp och Svenska Lutherska Evangeliföreningen. Under perioden oktober-december samlade Missionsstugan till hjälpbehövande i nejden genom den lokala diakonin via Pedersöre, Jakobstads svenska och finska församlingar. Summan blev 41.215 €. Ett stort varmt tack till alla frivilliga medarbetare för er tid, era krafter och ert engagemang. Vi riktar också ett stort tack till alla som donerar varor och till alla våra kunder!

Vill du hjälpa till?

I församlingen lär vi oss att tänka större. Vi når utöver våra gränser genom missionen och vänförsamlingskontakter. Du behövs vid församlingens loppis, Missionsstugan, som sorterare, försäljare, kassabiträde, lastare eller städare.

Vi är ca 100 frivilliga som sorterar det som skänks till försäljning och bistånd, ordnar upp i butiken, bär ut och in lådor och påsar.

Vi behöver både kvinnor och män som:
- Regelbundet kan ingå i ett arbetslag 1-2 ggr/månad under öppethållningstiderna kl 15-19 enligt arbetslista. Ni sköter försäljning, sorterar inkomna varor och håller snyggt i butiken.
- Kan komma på talko när det finns behov av extra sortering. Finns du med på vår sms-lista får du ett sms och kan komma om det passar dig. Talkon ordnas både förmiddagar och kvällstid.
- Måndagar och/eller torsdagar kl 8.30-11, tillsammans med ett gäng andra, grundligare ordna i butiken, förändra enligt säsonger etc.

Vi erbjuder ett meningsfullt sammanhang där vi har roligt tillsammans!

Ta kontakt med diakoniarbetare Åsa Eklund tfn 040 3100446.

Vi håller ordning i butiken.
Diakoniarbetare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad
Församlingssekreterare
Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116
68600 Jakobstad