Högmässa (nattvard)

on 26.12 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

Dörrvärdar Edsevö nya, textläsare Gun Anderssén-Wilhelms

Kollekt: Martyrkyrkans Vänner rf
Efteråt glöggservering i Pelargången
Liturg Erikson Stefan, predikant Österbacka Jimmy


Arrangör

Pedersöre församling

Se också

Andakt

Välkommen!
lö 17.11 kl. 9.30

Kyrkhemmet i Bennäs

Kvinnofrukost

Gäst Christina Heikkilä
sö 18.11 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

Högmässa (nattvard)

Quartetten (Jonna Marjamäki violin, Folke Nylund violin, Ida Forsman viola och Daniel Nylund cello)
Efteråt kyrkkaffe i Pelargången