Högmässa (nattvard)

sö 9.12 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

.

Dörrvärdar Bennäs, textläsare Torbjörn Anderssén
Kollekt: Kristet studentarbete på svenska i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo Finlands ev.luth. Student- och Skolungdomsmission r.f.
Predikant Österbacka Jimmy, kantor Diana Pandey liturg Erikson Stefan

Lyssna och delta i gudstjänsten via länken


Arrangör

Pedersöre församling

Se också

to 13.12 kl. 12.00

Kyrkostrands församlingshem

Julfest för pensionärer och daglediga

Julmat och kaffe, pris 15 €.
Anmälningar senast 7.12 till församlingens kansli tfn 040-3100440
Manskören medverkar, luciaprogram, Lisbeth Zittra
Vid behov av taxi kontakta diakoniarbetarna Maria tfn 040-3100447 eller Åsa tfn 040-3100446

Andakt

Välkommen!
fr 14.12 kl. 18.30

Kållby församlingssal