Högmässa (nattvard)

sö 18.11 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

Quartetten (Jonna Marjamäki violin, Folke Nylund violin, Ida Forsman viola och Daniel Nylund cello)
Efteråt kyrkkaffe i Pelargången

Predikant Hans Häggblom, liturg Jimmy Österbacka
Dörrvärdar Skutnabba, textläsare Gurli Sjöberg
Kollekt: Ungdomsarbetet i Pedersöre församling

Kantor Östman Henrik

Lyssna och delta i gudstjänsten via länken


Arrangör

Pedersöre församling

Se också

to 13.12 kl. 12.00

Kyrkostrands församlingshem

Julfest för pensionärer och daglediga

Julmat och kaffe, pris 15 €.
Anmälningar senast 7.12 till församlingens kansli tfn 040-3100440
Manskören medverkar, luciaprogram, Lisbeth Zittra
Vid behov av taxi kontakta diakoniarbetarna Maria tfn 040-3100447 eller Åsa tfn 040-3100446

Andakt

Välkommen!
fr 14.12 kl. 18.30

Kållby församlingssal