Högmässa (nattvard)

lö 3.11 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

Kyrkokören, sång Marguerithe Sandstedt-Granvik

predikant SE, liturger Hans Häggblom och Jimmy Österbacka
Dörrvärdar Lövö, textläsare Sten Westerholm
Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f
Kantorerna Pandey Diana och Östman Henrik
PSALMER: 128:1-3, 815, 857, 127, 584, 130:3-4

Lyssna och delta direkt via länken


Arrangör

Pedersöre församling

Se också

on 19.12 kl. 10.15

Kyrkhemmet i Bennäs

Julandakt med Dressinen

kl 10.15 barnfamiljer välkomna
fr 21.12 kl. 9.00

Kyrkostrands församlingshem

Församlingskansliet stängt

Välkommen igen att kontakta församlingskansli torsdag 27.12.
fr 21.12 kl. 13.00

Pedersöre annan plats