AWAKE - gemensam ungdomssamling i Esse

fr 26.10 kl. 19.30

Annat utrymme

Gemensam start från Kyrkhemmet i Bennäs kl. 19.15 till Esse församlingshem

Undervisning, lovsång, förbön, servering, gott sällskap


Arrangör

Pedersöre församling, Esse församling, Jakobstads svenska församling, Pietarsaaren suomalainen seurakunta, Purmo församling

Se också

fr 23.11 kl. 20.00

Pedersöre kyrka

Night in church

Undervisning - nattvard - servering - program i kyrkan för ungdomar
lö 24.11 kl. 19.00

Kyrkhemmet i Bennäs

Musikcafé

June, servering
Arrangör KU-kretsen
sö 2.12 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

Festgudstjänst i advent

Skriftskolan 2018-2019 startar
Kyrkokören, St Olofskören, Barnkören
Trumpetister