Gemensam tvåspråkig festmässa med nattvard

to 10.5 kl. 10.00

Gemensam tvåspråkig festmässa med nattvard Pedersöre kyrka

Pedersöre församling tillsammans med Jakobstads svenska och finska församlingar

Församlingarnas körer och kantorer
KYRKVÄRDAR: Ann-Lis och Ole Wärnman, Ann-Mari Abbors, Rolf Norrgård
Liturger: Marko Mitronen och Hans Häggblom
Predikant: Jan-Erik Nyman
Assistenter: Bo-Göran Åstrand, Stefan Erikson
Kantorer: Östman Henrik, Sandstedt-Granvik Marguerithe, Diana Pandey, Lisen Borgmästars

Psalmer: 303:1-2, 289:2-4, 154, 865, 826, 876, 104, 292

Kristi himmelsfärdsdagens festmässa uppmärksammar slutet av kriget 1918 med en kransnedläggning vid monumentet utanför kyrkan.

Lyssna och delta direkt via länken


Se också

to 13.12 kl. 12.00

Kyrkostrands församlingshem

Julfest för pensionärer och daglediga

Julmat och kaffe, pris 15 €.
Anmälningar senast 7.12 till församlingens kansli tfn 040-3100440
Manskören medverkar, luciaprogram, Lisbeth Zittra
Vid behov av taxi kontakta diakoniarbetarna Maria tfn 040-3100447 eller Åsa tfn 040-3100446

Andakt

Välkommen!
fr 14.12 kl. 18.30

Kållby församlingssal