Högmässa (nattvard)

lö 4.11 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

Kyrkokören, St Olofskören
Textläsare Benita Finne, dörrvärdar Bennäs
Kollekt: För att arrangera Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom r.f.,
liturg Erikson Stefan, predikant Häggblom Hans, Sandstedt-Granvik Marguerithe, Pandey Diana, Jimmy Österbacka

Psalmer:


Arrangör

Pedersöre församling

Se också

fr 20.10 kl. 20.00

Pedersöre kyrka

Kvällsmässa

För alla
lö 21.10 kl. 19.00

Flynängens bönehus

Sammankomst

Talare: Staffan Snellman, Peter Fagerholm, tolkning, radiering