Andakt i Pedersheim

fr 15.9 kl. 14.00

Pedersheim (åldringshem och serviceboende)

Purmo församling

Välkommen!


Se också

sö 25.3 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

Gudstjänst

predikant Torsten Sandell, liturg Hans Häggblom
Textläsare Torbjörn Anderssén, dörrvärdar Bennäs
Tua Sandell berättar om Främre Asien
Efteråt kyrkkaffe i Pelargången
sö 25.3 kl. 11.00

Flynängens bönehus

Söndagsskola

Välkommen till söndagsskolan!
sö 25.3 kl. 15.00

Flynängens bönehus

Sammankomst

Medverkande: Fredrik Snellman