Högmässa (nattvard)

sö 26.3 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

Predikant Carl-Erik Sahlberg, liturg Hans Häggblom, kantorerna Häggblom Diana och Sandstedt-Granvik Marguerithe, textläsare Katrine Gädda, dörrvärdar Edsevö nya
Kyrkokören, St Olofskören

Efteråt kyrklunch i församlingshemmet, 10 €


Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar-förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsför-bund r.f.,
Häggblom Hans,


Arrangör

Pedersöre församling

Se också

sö 26.8 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

Högmässa (nattvard)

Välkommen!
sö 26.8 kl. 15.00

Flynängens bönehus

Sammankomst

Predikant Staffan Snellman