Gudstjänst med årsmöte

sö 12.3 kl. 14.00

Forsby bykyrka

Sandstedt-Granvik Marguerithe, Häggblom Hans

servering


Se också

on 24.10 kl. 9.00

Pedersöre annan plats

Karakafe i Hedbo seniorboende

Män träffas för andakt och gemenskap kring kaffekoppen.

Andakt i Alina

Kållby fridsförening
lö 27.10 kl. 19.00

Kyrkhemmet i Bennäs

Musikcafé

Maria Eklund, servering
Arrangör KU-kretsen