Gudstjänst med årsmöte

sö 12.3 kl. 14.00

Forsby bykyrka

Sandstedt-Granvik Marguerithe, Häggblom Hans

servering


Se också

sö 26.8 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

Högmässa (nattvard)

Välkommen!
sö 26.8 kl. 15.00

Flynängens bönehus

Sammankomst

Predikant Staffan Snellman