Gudstjänst

sö 5.3 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

Erikson Stefan, Häggblom Diana, textläsare Anders Salo, dörrvärdar Karby
Kyrkkaffe i pelargången

Kollekt: Laestadianernas Fridsföreningars förbund r.f., för evangelisationsar-bete i Svenskfinland och missionsarbete främst i Ryssland och Albanien.


Arrangör

Pedersöre församling

Se också

on 12.12 kl. 18.30

Bulderbackagården

to 13.12 kl. 12.00

Kyrkostrands församlingshem

Julfest för pensionärer och daglediga

Julmat och kaffe, pris 15 €.
Anmälningar senast 7.12 till församlingens kansli tfn 040-3100440
Manskören medverkar, luciaprogram, Lisbeth Zittra
Vid behov av taxi kontakta diakoniarbetarna Maria tfn 040-3100447 eller Åsa tfn 040-3100446

Andakt

Välkommen!