Gudstjänst

sö 29.1 kl. 10.00

Pedersöre Kyrka

Predikant Stefan Erikson, liturg Hans Häggblom, kantor Diana Häggblom, textläsare Siv Borgmästars, dörrvärdar Skutnabba

Predikant Stefan Erikson, liturg Hans Häggblom, textläsare Siv Borgmästars, dörrvärdar Skutnabba
Kollekt: För att främja kristen enhet genom Ekumeniska rådet i Finland


Arrangör

Pedersöre församling

Se också

on 12.12 kl. 18.30

Bulderbackagården

to 13.12 kl. 12.00

Kyrkostrands församlingshem

Julfest för pensionärer och daglediga

Julmat och kaffe, pris 15 €.
Anmälningar senast 7.12 till församlingens kansli tfn 040-3100440
Manskören medverkar, luciaprogram, Lisbeth Zittra
Vid behov av taxi kontakta diakoniarbetarna Maria tfn 040-3100447 eller Åsa tfn 040-3100446

Andakt

Välkommen!