När beslut fattas

Församlingen är en offentlig organisation med förtroendevalda, som utses vid församlingsval.

Gemensamma kyrkofullmäktige bestämmer om ramarna för församlingens verksamhet. De delar verksamhetsbidrag, bestämmer om verksamhetsutrymmen och inrättar tjänster.

Församlingsrådet ansvarar för att församlingens uppgift blir utförd enligt de resurser, som tilldelats församlingen.

Direktionen för verksamheten bland barn leder arbetet för barn och familjer.

Direktionen för diakoni och mission leder diakoni- och missionsarbetet.

Förtroendevalda 2015-2018

Representanter i Pedersöre församlingsråd 2015-2018: Gerd Björklund, Mats Björklund, Nils-Erik Björkskog, Stephan Ekman, Johanna Hjulfors, Britt-Mari Knuts, Krister Mård och Sofie Södergård. Kyrkoherde Hans Häggblom är ordförande och församlingssekreterare Lena Sandberg fungerar som sekreterare.

Representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige 2015-2018: Roger Eriksson, Lars Kass, Pia Kass-Anttila, Mika Lassfolk, Josefine Snellman, Charles Östman och Magnus Östman.

Direktionen för diakoni och mission 2015-2018: Ordförande Jonas Kackur, Hans Björklund, Johanna Eklund, Marit Ingerström, Ulla Storbjörk, Ann-Catrin Österholm, suppleanter Kristina Kalander och Roger Löfqvist, församlingsrådetsrepresentant Britt-Marie Knuts

Direktionen för verksamhet bland barn 2015-2018, ordförande Michael Åbonde, Siv Borgmästars, Åsa Grankvist, Tanja Holmborg, Maria Ingerström, Jens Snellman, suppleanter Pia Nyström och Marcu Lill, församlingsrådets representant Stephan Ekman

Församlingsrådet sammanträder i Lilla salen i Kyrkostrands församlingshem