Röstningen i församlingsvalet avslutas kl. 20 den 18.11. Resultaten från församlingarna publiceras på dessa sidor i den takt som församlingarna godkänner dem.

Uppgifterna är preliminära. De fastställda resultaten publiceras på församlingarnas egna sidor. Uppgifterna grundar sig på de uppgifter, som församlingarna har matat in i resultattjänsten. Om det finns fel i uppgifterna, vänligen kontakta din församling.

Vilken är min hemförsamling