Kandidater i församlingsvalet 2018

Pedersöre församling

Kyrkofullmäktiges röstsedel  är vit. Församlingsrådets röstsedel är orange.

Kyrkofullmäktige

Pedersöre församlings vallista - kandidater

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Roger Eriksson lektor emeritus, teol. mag. 2
Viola Flink Bankfunktionär 3
Börje Häggblom Vvs-ingenjör 4
Jonas Kackur Agrolog 5
Lars Kass Pensionär 6
Ritva Kulla Lärare 7
Sara Lassfolk Controller 8
Eva Lindqvist Närvårdare 9
Kaj Lönnqvist Jordbrukare 10
Martin Melin Advokat 11
Jakob Nylund Studerande 12
Tomas Nyström Försäljningschef, jordbrukare 13
Jens Sundström Maskinförare 14
Charles Östman Jordbrukare 15

Pedersöre församlings vallista - kandidater

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Roger Eriksson lektor emeritus, teol. mag. 2
Viola Flink Bankfunktionär 3
Börje Häggblom Vvs-ingenjör 4
Jonas Kackur Agrolog 5
Lars Kass Pensionär 6
Ritva Kulla Lärare 7
Sara Lassfolk Controller 8
Eva Lindqvist Närvårdare 9
Kaj Lönnqvist Jordbrukare 10
Martin Melin Advokat 11
Jakob Nylund Studerande 12
Tomas Nyström Försäljningschef, jordbrukare 13
Jens Sundström Maskinförare 14
Charles Östman Jordbrukare 15

Kyrkofullmäktiges röstsedel  är vit. Församlingsrådets röstsedel är orange.

Församlingsråd

Enhet i Kristus - kandidatlista

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Gerd Björklund Sjukskötare 16
Mats Björklund Jordbrukare 17
Patrik Grankulla Byggnadsarbetare 18
Christina Heikkilä Missionär 19
Sandra Häggblom Närvårdare, logistikarbetare 20
Sofia Kass Lärare 21
Britt-Mari Knuts Lärare 22
Eva Lindqvist Närvårdare 23
Krister Mård Verkställande direktör 24
Jakob Nylund Studerande 25
Gun-Maj Näse Teol. mag., pensionerad lektor 26
Samuel Salo Merkonom 27
Gunilla Snellman Florist, trädgårdsmästare 28
Ann-Catrin Österholm Lärare 29

Enhet i Kristus - kandidatlista

Namn Yrke eller titel Kandidatnummer
Gerd Björklund Sjukskötare 16
Mats Björklund Jordbrukare 17
Patrik Grankulla Byggnadsarbetare 18
Christina Heikkilä Missionär 19
Sandra Häggblom Närvårdare, logistikarbetare 20
Sofia Kass Lärare 21
Britt-Mari Knuts Lärare 22
Eva Lindqvist Närvårdare 23
Krister Mård Verkställande direktör 24
Jakob Nylund Studerande 25
Gun-Maj Näse Teol. mag., pensionerad lektor 26
Samuel Salo Merkonom 27
Gunilla Snellman Florist, trädgårdsmästare 28
Ann-Catrin Österholm Lärare 29

Ett eller två val

Är din församling självständig eller hör den till en samfällighet? Det här avgör om du röstar med en eller två röstsedlar.

Om församlingen är en ekonomiskt självständig församling förrättas ett enda val och vid det valet väljs medlemmarna i kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige leder verksamheten i en självständig församling.

Röstsedeln som används vid valet av kyrkofullmäktige är vit till färgen.

Om församlingen hör till en kyrklig samfällighet förrättas två skilda val vid samma röstningstillfälle.

Vid de två valen utses:

  1. medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige som leder samfälligheten.Gemensamma kyrkofullmäktige besluter om den kyrkliga samfällighetens budget, kyrkoskatten, samfällighetens fastigheter och om större understöd. Gemensamma kyrkofullmäktige fördelar mellan de olika församlingarna de medel som ska användas för församlingsverksamheten.

    Röstsedeln som används vid valet av kyrkofullmäktige är vit till färgen.
  2. medlemmar i församlingsrådet som leder verksamheten i en församling som hör till den kyrkliga samfälligheten.
    Varje församlingsråd besluter om den egna församlingens verksamhet och personal. Arbetet bland barn, ungdomar och seniorer, och diakoniarbetet hör till församlingsrådets ansvarsområde.

    Röstsedeln som används vid valet av församlingsråd är orange till färgen.

Båda valen har egna kandidatlistor. Samma kandidat kan ställa upp i båda valen eller bara i det ena.

Uppgifterna grundar sig på de uppgifter, som församlingarna har matat in i resultattjänsten.